Współpraca społeczna

Współpraca i działalność społeczna naszej firmy to szerokie pojęcie obejmujące różne formy zaangażowania społecznego i aktywności mającej na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnych, wsparcie potrzebujących oraz promowanie zmian społecznych. 

W sposób ciągły od wielu lat wspieramy Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” z Kołobrzegu oraz Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą „KOŁOBRZEG” poprzez bezpłatne użyczenie na potrzeby prowadzonych działań patrolowych, poszukiwawczych i ratunkowych oraz szkoleniowych naszej floty samochodów, które 24h godziny na dobę, w przypadku zaistnienia zagrożenia dla ludzkiego życia są do dyspozycji ratowników w/w podmiotów bez zadanych ograniczeń.

Wspólnie ratujemy ludzkie życie!